ค้นพบจำนวน 34 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนสี่แยกเขาดิน ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนเยาวชนศึกษา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนอนุบาลสุธินี ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดศรีรัตนวนาราม ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดวังหินเพลิง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดวังกระชัน ซ.พจ. 4010 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดลำประดา ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนวัดป่าเรไรย์ ซ.พจ. 4010 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดบางเบน ซ.รพช. พจ. 3119 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดน้ำเคือง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดท้ายทุ่ง ซ.รพช. พจ. 3091 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดไดอีเผือก ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดชัยศรี ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนวัดเขาทราย ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านหนองระมาน ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านเนินม่วง ซ.11 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านด่านช้าง ซ.รพช. พจ. 3073 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต ซ.1031 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านคายน้อย ซ.พจ. 2029 ต.ท้ายทุ่ง อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนบ้านเขาหม้อ ซ.1191 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนบ้านเขาพระ ซ.11 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 60 (บ้านเขาตะพานนาก) ซ.11 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง ซ.พจ. 2026 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง ซ.พจ. 2032 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา ซ.113 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66230
วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร ซ.113 ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร 66150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง