ค้นพบจำนวน 30 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดสามง่าม ซ.พจ. 3027 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังปลาทู ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดรายชะโด ถ.,เทศบาล 5, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ ซ.พจ. 2026 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดเนินปอ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ ซ.รพช. พจ. 3096 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 65140
โรงเรียนวัดกระทุ่มน้ำเดือด ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.พจ. 3027 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ ซ.1074 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านสามง่าม ซ.1312 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านวังลูกช้าง ถ.,เทศบาล 1, ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านรังนก ซ.กพ. 3002 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบแฟบ ซ.117 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านมาบกระเปา ถ.,มาบกระเปา 1, ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านป่าแซง ซ.พจ. 6047 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านปลายห้วย ซ.รพช. พจ. 3066 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านบึงเฒ่า ซ.พจ. 2051 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านเนินพลวง ซ.พจ. 6047 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ขุย ซ.กพ. 3002 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ ซ.กพ. 3002 ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม ซ.1312 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66220
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ซ.115 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร 66140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง