ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนพิบูลย์ธรรมเวทวิทยา(หลวงพ่อเปรื่องอุปถัมภ์) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหลวง ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองปทุม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดหนองขอน ซ.นว. 4003 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดโพทะเล ซ.พจ. 4022 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดพร้าว ซ.พจ. 3057 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านตาล ซ.พจ. 3057 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดท่าเสา ซ.พจ. 4022 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดทับทิม ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดคลองจินดา ซ.รพช. พจ. 3192 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนวัดคงคาราม ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองเสือ ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง ซ.พจ. 4022 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.1067 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ซ.พจ. 3023 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านวังแดง ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านปากน้ำ ซ.พจ. 4011 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ ซ.พจ. 4042 ต.ท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านน้อย (ปรึกอุทิศ) ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ซ.พจ. 3032 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านท่าบัว ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านท่าเตย ซ.พจ. 5048 ต.บ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านคลองตางาว ซ.1067 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนบ้านกองทอง ซ.พจ. 4008 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม ซ.พจ. 4022 ต.ท่าเสา อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด ซ.พจ. 4044 ต.ท่าขมิ้น อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์) ซ.พจ. 5048 ต.บางคลาน อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย (โสภณวิทยาการ) ซ.พจ. 4008 ต.ทุ่งน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ (แห่งใหม่) ซ.พจ. 4044 ต.ทะนง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร ซ.1067 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง