ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน ถ.ปรเมษฐ์ ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอมิตรภาพที่ 215 ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองปล้อง ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนวัดหนองจิกเภา ซ.1304 ต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านใหม่เนินสวรรค์ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านห้วยตัดไม้วังเดื่อ ซ.11 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านหนองพระ ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล ซ.พจ. 2043 ต.หนองปลาไหล อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านวังแสง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านยางสามต้น ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านบุ่งมะกรูดวังพลับ ซ.รพช. พจ. 3071 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงสว่าง ซ.รพช. พจ. 3133 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงพลับ ซ.1304 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านดงคันแทว ซ.พจ. 2040 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนบ้านเขาเขต ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
โรงเรียนชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยาง ซ.พจ. 2040 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร 66180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง