ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลจอมขวัญ ซ.มหาราชพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาล 5 ธันวามหาราช ซ.111 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนดรุณศาสตร์สงเคราะห์ ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อุทยานการศึกษา ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง