ค้นพบจำนวน 64 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลจอมขวัญ ซ.มหาราชพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวังกรดพิทยา ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.บุษบา 3 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนราษฎร์เจริญ ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ซ.115 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเมธีพิทยา ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ ซ.บึงสีไฟ 10 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลวชิร ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ซ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดหงษ์ ซ.พจ. 3001 ต.ย่านยาว อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสามขา ซ.พจ. 5046 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดสมาบาป ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ ซ.พจ. 3001 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดโรงช้าง (ธรรมกิตติ์วิทยา) ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ ซ.พจ. 3001 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดมูลเหล็ก ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดป่ามะคาบ (สามัคคีพิทยาคาร) ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดเนินสมอ ซ.111 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดท่าข่อย ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดด่านคุรุราษฎร์อุทิศ ซ.พจ. 3001 ต.ไผ่ขวาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดดงป่าคำ ซ.1300 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนวัดดงชะพลู ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดดงกลาง ซ.พจ. 3003 ต.ดงกลาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนวัดฆะมัง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนวัดคลองโนน ซ.115 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดเขื่อนอนุสรณ์พิจิตร ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนวัดเขารูปช้าง ซ.113 ต.ดงป่าคำ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนบึงสีไฟ ซ.พจ. 3003 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านหัวดง ซ.1304 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.พจ. 2033 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ ซ.พจ. 3039 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านสายคำโห้ ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านสวนแตง ซ.113 ต.ฆะมัง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านสระสาลี ซ.รพช. พจ. 3055 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านวังทับยา ซ.1068 ต.โรงช้าง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ซ.1068 ต.เมืองเก่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) ซ.113 ต.ท่าหลวง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านเนินยาว ซ.1304 ต.หัวดง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66170
โรงเรียนบ้านน้อย ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ (ครุฑวิทยากรณ์) ซ.1221 ต.ท่าฬ่อ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ ซ.พจ. 3031 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านท่ากระดาน ซ.115 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านไดชุมแสง ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านดงหวาย ซ.รพช. พจ. 3133 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านคลองอุดม ซ.พจ. 3055 ต.ป่ามะคาบ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย ซ.พจ. 2043 ต.สายคำโห้ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร ซ.ประกาศิต ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง ซ.ประชาอุทิศ ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนเทศบาล 5 ธันวามหาราช ซ.111 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนดรุณศาสตร์สงเคราะห์ ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม ซ.พจ. 5046 ต.บ้านบุ่ง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
โรงเรียนช่างกลพิจิตร ซ.1221 ต.ปากทาง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
อุทยานการศึกษา ถ.สระหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ซ.พระพิจิตร 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร ซ.1068 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 66000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง