ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนวัดปลวกง่าม ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย ซ.1115 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านหนองดู่ ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านวังยาง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านวังโพรง ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว ซ.รพช. ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านลำภาศ ซ.พล. 4026 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านมุง ซ.1115 ต.บ้านมุง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย ซ.พล. 2034 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านผาท่าพล ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง ซ.1115 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านน้ำปาด ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง ซ.พล. 4026 ต.วังยาง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านซำรัง ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านชมภู ซ.1295 ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านเขาดิน ซ.รพช. ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนบ้านเขาเขียว ซ.พล. 4026 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา ซ.1344 ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ซ.พล. 4026 ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง