ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 653 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง (ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลก ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง