ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ซ.1309 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดน้ำคบ ซ.1220 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดนาขาม ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดทองแท้ ซ.1086 ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านห้วยเจียง ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านหนองมะคัง ซ.รพช. ต.ท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านหนองปลิง ซ.1296 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา) ซ.1086 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ ซ.1143 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านเนินมะคึด ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านน้ำหัก ซ.1220 ต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านชาน ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนบ้านคลองช้าง ซ.AH13 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ซ.1220 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนคันโช้งพิทยาคม ซ.1296 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง