ค้นพบจำนวน 40 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองตมศึกษา ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนพิรามอุทิศ ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนประชาอุปภัมภ์ ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนอินทุภูติวิทยา ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา(หนองตม) ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนศึกษากุลบุตร ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดหอกลอง ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหมอสุวรรณาราม ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดสะพานหิน ซ.พล. 2002 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดสนามไชย ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดนาขุม ซ.1325 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย ซ.1309 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดท่ากระดุน ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดทับยายเชียง ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดท้องโพลง ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดคลองตาล ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ ซ.1275 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.1104 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ซ.1275 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ซ.พล. 4014 ต.ศรีภิรมย์ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ซ.รพช. ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ซ.AH13 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนดงประคำ ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด (ประชาสงเคราะห์) ซ.1325 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง