ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 73110
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดหนองนา ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดหนองขานาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดวังเป็ด ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดวังดาน ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดปรือกระเทียม ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดบึงกอก ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดบ้านดง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดดอนอภัย ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดคุยขวาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดกระทุ่มยอดน้ำ ซ.Siharajdachochai Rd ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ซ.1303 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนบ้านห้วยชัน ซ.พล. 4024 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองกุลา ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านหนองกรับ ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านเสวยซุง ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านเรียงกระดก ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนบ้านพันเสา ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านบึงกอก ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านบังจันท์ ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านท่านางงาม ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านดงโคกขาม ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านคุยยาง ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านคลองเตย ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบางระกำวิทยา ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนบ่อวิทยาบางระกำ ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนนิคมบางระกำ 8 ซ.1065 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนนิคมบางระกำ 6 ซ.1303 ต.หนองกุลา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนนิคมบางระกำ 4 (บางระกำชนูปถัมภ์) ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนนิคมบางระกำ 2 (ราษฎร์บำรุง) ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 ซ.1303 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนตะโม่ประชาสรรค์ ซ.1281 ต.ปลักแรด อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนชุมแสงสงครามอุดรคณารักษ์อุปภัมภ์ ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนคลองวัดไร่ ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง