ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนวัดบ่อภาค ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านป่าแดง ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านปากรอง ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านเนินทอง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาหล่ม ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาล้อม ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาตอน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านนาจาน ซ.1237 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านท่าสะแก ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ซ.1143 ต.ท่าสะแก อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนตชด. บ้านลาดเรือ ซ.1237 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนตชด. บ้านนุชเทียน ซ.1268 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง ซ.1143 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนชาติตระการวิทยา ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง