ค้นพบจำนวน 420 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช พิษณุโลก 90/6 ซ.ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก 653 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวัดเสาหิน ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดวังแร่ ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 73110
โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ ซ.1143 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง ซ.รพช. ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนหนองพระพิทยา ซ.11 ต.หนองพระ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนหนองตมศึกษา ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนสิ่นหมิน ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนสายใยสัมพันธ์พิษณุโลก ซ.Singhawat Rd ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ซ.1295 ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนสะพานที่ 3 ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา ซ.1143 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โรงเรียนสฤษดิ์เสนา ถ.มิตรภาพ ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวังน้ำคู้ศึกษา ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ถ.มิตรภาพ ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนราษฎร์บำรุง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนราษฎร์ดำริ ซ.1312 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนราษฎร์เจริญ ซ.1063 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 ซ.2331 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ซ.1303 ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง ซ.11 ต.วัดตายม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65210
โรงเรียนยางโกลนวิทยา ซ.2013 ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ถ.ธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนพิษณุโลกบริรักษ์ ถ.สิงหวัฒน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนพิรามอุทิศ ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนพิณพลราษฎร์ตั้งตรงจิตร 12 ถ.มิตรภาพ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนผดุงราษฎร์พิษณุโลก ถ.พญาเสือ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) ถ.มิตรภาพ ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65220
โรงเรียนประชาอุปภัมภ์ ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.1063 ต.วังน้ำคู้ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนประชาสามัคคี ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนเอ.เจ. เนินมะปราง ซ.1295 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190
โรงเรียนอินทุภูติวิทยา ซ.1275 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา(หนองตม) ซ.1275 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนอภิชาติบุตรวิทยา ถ.,บรมไตรโลกนารถ 11, ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ ซ.รพช. ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ถ.วังจันทน์ ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ถ.มาลาเบี่ยง ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร ถ.พระร่วง ซอย 4 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ถ.เอกาทศรถ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ถ.ขุนพิเรนทรเทพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนศึกษาวิทย์ ซ.1143 ต.นครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงเรียนศึกษาลัย ซ.1063 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนศึกษากุลบุตร ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ซ.รพช. ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม ซ.2013 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ซ.2013 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 65120
โรงเรียนวิชิตบุตร ถ.ศรีธรรมไตรปิฏก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดอินทรีย์ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดอรัญญิก ถ.พระองค์ขาว ซอย 5 ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม ซ.1064 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม ซ.1063 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนวัดหินลาด ซ.1296 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า ซ.โยธาธิการ ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดหอกลอง ซ.1086 ต.หอกลอง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง ซ.1325 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหมอสุวรรณาราม ซ.1309 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดหนองอ้อ ซ.1293 ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ซ.1275 ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหนองมะคัง ซ.1310 ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดหนองนา ซ.1065 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดหนองขานาง ซ.1293 ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65240
โรงเรียนวัดแสงดาว ซ.1086 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส ซ.1063 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนวัดสะพานหิน ซ.พล. 2002 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.บรมไตรโลกนารถ ต.วัดจันทร์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดสระโคล่ ซ.พล. 4003 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดสมอแข ถ.มิตรภาพ ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดสนามไชย ซ.1275 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ถ.แสนพลพ่าย ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดศรีวนาราม ซ.AH13 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดวังพิกุล ซ.12 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
โรงเรียนวัดวังเป็ด ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดวังดาน ถ.สีหราชเดโชชัย ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ซ.1309 ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160
โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ซ.1114 ต.ไผ่ล้อม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล ซ.1104 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65180
โรงเรียนวัดย่านยาว ซ.1312 ต.โคกสลุด อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนวัดยางเอน ซ.12 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ ซ.1293 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดยาง (มีมานะวิทยา) ถ.ปราบไตรจักร ต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดเมมสุวรรณาราม ถ.สิงหวัฒน์ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 65150
โรงเรียนวัดมะตูม ซ.1086 ต.มะขามสูง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดมหาวนาราม ซ.พล. 4003 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดไพรสุวรรณ ซ.1063 ต.บ้านไร่ อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล ซ.1065 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก 65140
โรงเรียนวัดโพธิญาณ ถ.สุพรรณกัลยา ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดพิกุลทอง ซ.12 ต.บึงพระ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ ซ.1063 ต.วัดพริก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65230
โรงเรียนวัดไผ่ค่อม ซ.1086 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ซ.1065 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โรงเรียนวัดปากห้วย ซ.12 ต.สมอแข อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง