ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนศรีนคร ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนบ้านเหมือง ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนบ้านตาลพร้า ซ.1180 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนบ้านคลองมะพลับ ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง