ค้นพบจำนวน 61 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนหนองช้าง ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนเมืองเชลียง ซ.102 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 5 ซ.101 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดวังค่า ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดโบราณหลวง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนวัดเกาะน้อย ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านใหม่ (ราษฎร์สามัคคี) ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านห้วยสักตะเพียนทอง ซ.102 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านห้วยโป้ ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง ซ.102 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ซ.102 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านหมอนสูง ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านหม่อนจำศีล ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านหนองอ้อ (ราษฎร์สามัคคี) ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านหนองบัว ซ.สท. 5043 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านหนองชายไผ่ ซ.สท. 5043 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านสุเม่น ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านสารจิตร ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านสะท้อ ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนบ้านศรีสวรรค์ ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านลึก ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านลำโชค ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านร้องตลาด (ประชานุเคราะห์) ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านแม่ฮู้ ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านแม่สำ ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านแม่ราก ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านแม่เทิน ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านเมืองเก่า ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนบ้านพระปรางค์ ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนบ้านผาเวียง ซ.1177 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านป่ายาง ซ.1201 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านป่าคา ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านปากสาน ซ.1177 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนบ้านโบราณหลวง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านทุ่งพล้อ ซ.101 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ ซ.สะพานแม่สำ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านท่าชัย ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนบ้านตากสิน (ต้นประชานุเคราะห์) ซ.สท. 4010 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านดอยไก่เขี่ย ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านดอนระเบียง ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านดงคู่ ซ.102 ต.ดงคู่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านคะยาง ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านแก่ง ซ.1294 ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านเกาะระเบียง ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนบ้านเกาะน้อย ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนท่าชัยวิทยา ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนไชยะวิทยา ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนชุมพรพิทยา ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
สถาบันพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ ซ.101 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ซ.1305 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง