ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสายธรรม ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ซ.อินทรีย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอุดมดรุณี ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ถ.,มีสุข, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสายธรรม ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ถ.คูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดคูสุวรรณ ถ.คูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล ถ.วินิจฉัย ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย ถ.เลอไท ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนกวางตง ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย ถ.,ครูหวาอุทิศ, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง