ค้นพบจำนวน 358 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทุ่งเสลี่ยม ซ.1048 ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย 64150
โรงเรียนอนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนอนุบาลการกุศลวัดตระพังทอง ซ.12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงเรียนอนุบาลกงไกรลาศ ถ.,เทศบาลตำบลกงไกรลาศ 2, ต.บ้านกร่าง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนใหม่ไทยบำรุง ซ.Singhawat ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนหมอนสูงประชาสรรค์ ซ.101 ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนหนองอ้อบำเพ็ญ ซ.101 ต.หนองอ้อ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนหนองตูมวิทยา ซ.1293 ต.หนองตูม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนหนองช้าง ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ซ.สท. 4006 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ซ.12 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนสายธรรม ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2 ซ.1180 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนลิไทพิทยาคม ซ.1113 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงเรียนลัดทรายมูล ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 ซ.1180 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนยางซ้ายพิทยาคม ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ซ.102 ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนเมืองเชลียง ซ.102 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนมิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) ซ.1195 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนมิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) ซ.1180 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ ซ.สท. 3019 ต.บ้านน้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนพุ่ยฮัว ซ.เทศบาล 5 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนพระหฤทัยสวรรคโลก ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย ซ.อินทรีย์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 5 ซ.101 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) ซ.สท. 4001 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนป้วยมิ้ง ซ.101 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนประชาอุทิศ ซ.1056 ต.วัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนอุดมดรุณี ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ซ.101 อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสุโขทัย ถ.,มีสุข, ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสายธรรม ถ.บาลเมือง ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนอนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) ซ.สท. 5091 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนอนุบาลสมประสงค์ ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนอนุบาลศรีสำโรง ซ.101 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) ซ.1201 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนอนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนอนุบาลเมืองสุโขทัย ซ.12 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงเรียนอนุบาลเบญจมาศ ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย ซ.สท. 3019 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย 64140
โรงเรียนศึกษาเกษตรศิลป์ ซ.1318 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนศรีสำโรงวิทยา ซ.1054 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ ซ.101 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์ประชาสรรค์ ซ.1053 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนศรีนคร ซ.1255 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ซ.1319 ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนวัดอัมพวนาราม ซ.1201 ต.วังพิณพาทย์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดหางตลาด ซ.สท. 4001 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดหนองโว้ง (อรรถกิจวิทยา) ซ.101 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดหนองตาโชติ ซ.สท. 5051 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงเรียนวัดหนองชุมแสง ซ.สท. 4013 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดหนองกก ซ.1311 ต.โตนด อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนวัดแสนตอ ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดเสาหิน ซ.12 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดสงฆาราม ซ.สท. 4022 ต.กง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดศรีสังวร ซ.101 ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดศรีเมือง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ซ.สท. 5091 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดวังใหญ่ ซ.1195 ต.วังทอง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดวังสวรรค์ (ประชาบำรุง) ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดวังวน ซ.สท. 2009 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดวังไม้แก่น ซ.สท. 2009 ต.ไกรใน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดวังทองแดง ซ.1113 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงเรียนวัดวังแดง ซ.1293 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดวังค่า ซ.101 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนวัดฤทธิ์ (คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) ซ.1054 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงเรียนวัดยางเอน ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงเรียนวัดโพธาราม (บุญมากพิทยาคาร) ซ.101 ต.คลองตาล อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม ซ.1195 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดป่าม่วง ซ.101 ต.ในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดป่าถ่อน ซ.สท. 4013 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดปากพระ ซ.1293 ต.ปากพระ อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
โรงเรียนวัดปากน้ำ ซ.สท. 5092 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดปากคลองช้าง ซ.สท. 4013 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดปรักรัก ซ.สท. 2005 ต.กกแรต อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.1057 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดโบราณหลวง ซ.1294 ต.สารจิตร อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130
โรงเรียนวัดบ้านคลอง ซ.1180 ต.น้ำขุม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180
โรงเรียนวัดบ้านกรุ ซ.สท. 3002 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดนิมิตวนาราม ซ.1180 ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดไทรย้อย ซ.1195 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดทุ่ง ซ.1057 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดท่าทอง ซ.101 ต.เมืองบางยม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.1195 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดท่าฉนวน ซ.1293 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดท่าเกษม ซ.101 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
โรงเรียนวัดเต่าทอง ซ.สิงหวัฒน์ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดเตว็ดใน ซ.1308 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ซ.1054 ต.ตาลเตี้ย อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงเรียนวัดตลิ่งชัน ซ.1201 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190
โรงเรียนวัดดุสิตดาราม ซ.101 ต.ทุ่งหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160
โรงเรียนวัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 ซ.1057 ต.ไกรกลาง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดดงยาง ถ.,สุขเกษม 1, ต.บ้านใหม่สุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170
โรงเรียนวัดเชตุพน ซ.สท. 4016 ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64210
โรงเรียนวัดจันทร์ ซ.สท. 5023 ต.บ้านสวน อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64220
โรงเรียนวัดโคกกะทือ ซ.1308 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120
โรงเรียนวัดคูหาสุวรรณ ถ.คูหาสุวรรณ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง