ค้นพบจำนวน 5 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านวังมะค่า ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านวังตะแบก ซ.101 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านคุยประดู่ ซ.101 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง