ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ ถ.พิทักษ์บุญยงค์ ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม ซ.กพ. 4001 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนพิไกรวิทยา ซ.กพ. 3114 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม ซ.101 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย ซ.เทศบาล 6 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนวัดโพธาราม ถ.บ่อมะเฟือง ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม ซ.กพ. 1083 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านหนองโสน ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านหนองทราย ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านหนองตากล้า ซ.กพ. 1053 ต.ถ้ำกระต่ายทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านสมอโคน ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง ซ.1132 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านวังมะค่า ซ.กพ. 3041 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านวังตะแบก ซ.101 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านวังชะโอน ซ.กพ. 4001 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านวังเฉลียง ซ.กพ. 3114 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านลานสะเดา ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านลานไผ่ ซ.1331 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านลานทอง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านลานกระทิง ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านไร่ดง ซ.1065 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ซ.ประเวสไพรวัน ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านบึงลูกนก ซ.กพ. 3011 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านบึงพิไกร ซ.1065 ต.คลองพิไกร อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านบางลาด ซ.1331 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านนาป่าแดง ซ.101 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านนานอก ซ.1132 ต.วังควง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก ซ.1331 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ซ.1132 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านคุยประดู่ ซ.101 ต.วังตะแบก อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง ซ.กพ. 4021 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านคุยแขวน ซ.กพ. 4021 ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง ซ.1331 ต.หนองหัววัว อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ ซ.1132 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านเขาคีรีส ซ.กพ. 4007 ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนบ้านเก่า ซ.กพ. 4001 ต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ซ.101 ต.พรานกระต่าย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง