ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสหวิทยาคม ซ.พหลโยธิน ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร ซ.กพ. 5069 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านไทรย้อย ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
โรงเรียนบ้านทรงธรรม ซ.1 ต.ทรงธรรม อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง