ค้นพบจำนวน 22 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนลานสักวิทยา ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนอนุบาลลานสัก ซ.3438 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราช ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย ซ.อน. 4029 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยโศก ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านห้วยทราย ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านหนองม่วง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านร่องตาที ซ.อน. 4034 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง ซ.อน. 4021 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ซ.อน. 02301 ต.ป่าอ้อ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ซ.3438 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง ซ.อน. 4010 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ซ.อน. 4021 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านทัพยายปอน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนบ้านโกรกลึก ซ.3456 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ซ.อน. 4003 ต.ประดู่ยืน อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ซ.3282 ต.ทุ่งนางาม อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
โรงเรียนเขาขวางวิทยา ซ.3438 ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง