ค้นพบจำนวน 55 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองจอกประชานุสรณ์ ซ.3211 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนวังหินวิทยาคม ซ.333 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนอนุบาลรัศมี ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดสะนำ ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดผาทั่ง ซ.อน. 3193 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดเทพหมัน ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทัพหลวง ซ.3011 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทัพคล้าย ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนวัดเขาวงษ์พรหมจรรย์ ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก ซ.อน. 4031 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน ซ.อน. 2025 ต.บ้านใหม่คลองเคียน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหูช้าง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม ซ.อน. 4008 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี ซ.อน. 3033 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง ซ.อน. 3179 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยพลู ซ.อน. 3027 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านห้วยบง ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านหนองอาสา ซ.อน. 3014 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองฝาง ซ.333 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย ซ.3211 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองจอก ซ.อน. 4009 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย ซ.อน. 3033 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านศาลาคลอง ซ.อน. 5005 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านวังพง ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี ซ.อน. 5015 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านลานคา ซ.อน. 4026 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านไร่พิทยา ซ.3011 ต.บ้านบึง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านร่องมะดูก ซ.3211 ต.หูช้าง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านพุบอน ซ.3011 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านพุต่อ ซ.333 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านบุ่ง ซ.อน. 4004 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านทุ่งหมัน ซ.3213 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน ซ.อน. 4026 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านทัพไฟใหม่ ซ.อน. 4026 ต.หนองบ่มกล้วย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านตะกรุด ซ.ตะวันตก6 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านเจ้าวัด ซ.3282 ต.เจ้าวัด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านจัน ซ.อน. 4016 ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านคลองหวาย ซ.อน. 3011 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนบ้านคลองโป่ง ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ ซ.อน. 3058 ต.วังหิน อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนทองหลางวิทยาคม ซ.3282 ต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง (มิตรภาพที่ 52) ซ.333 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
โรงเรียนจตุพร ซ.อน. 5015 ต.บ้านไร่ อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ถ., 7 ฝั่งตะวันออก, ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61180
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี ซ.3282 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี 61140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง