ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา ซ.333 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนมงคลรัตนคีรี ซ.อน. 3053 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนอนุบาลหนองขาหย่าง ซ.333 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหมกแถว ซ.อน. 2016 ต.หนองขาหย่าง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองระแหงเหนือ ซ.อน. 3032 ต.หนองไผ่ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดหนองเขื่อน ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดพันสี ซ.333 ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดทุ่งพึ่ง ซ.อน. 2002 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดทุ่งป่าจาน ซ.อน. 3032 ต.ดงขวาง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดดอนกลอย ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนวัดเก้านิ้ว ซ.อน. 4019 ต.ดอนกลอย อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนบ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 ซ.3183 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนบ้านหนองกาหลง ซ.อน. 2016 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนบ้านปากดง ซ.อน. 5017 อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยอุทัยธานี ซ.อน. 4019 ต.ทุ่งพึ่ง อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี 61130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง