ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนวัดหนองยาง ซ.อน. 2100 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมธาราม) ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก ซ.อน. 2114 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านงิ้มงาม ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง