ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ (ประชาวิทยาคาร) ซ.อน. 3142 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดปทุมทอง (สหประชาสรรค์วิทยา) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง