ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองฉางวิทยา ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนมะพร้าวสูง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหัวเมือง (อุทัยวิทยาคาร) ซ.อน. 5006 ต.ทุ่งพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ (ประชาวิทยาคาร) ซ.อน. 3142 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดห้วยขานาง ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองยาง ซ.อน. 2100 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองบัว (ปทุมธาราม) ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองเต่า ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) ซ.เทศบาล 3 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดป่าแดง ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร) ซ.เนินหมอมี ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดปทุมทอง (สหประชาสรรค์วิทยา) ซ.333 ต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดบ่อทับใต้ ซ.333 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนวัดเทพนิมิต (เกตุขจรพิทยา) ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย ซ.อน. 3053 ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านวังผาลาด ซ.สปก. อน. 40913 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก ซ.อน. 2114 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านป่าเลา ซ.อน. 4010 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านประดาหัก ซ.3438 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ ซ.3013 ต.บ้านเก่า อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเนินพยอม (ประชาอุทิศ) ซ.อน. 2047 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านน้ำพุ ซ.อน. 3024 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านทุ่งสบาย ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา ซ.333 ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
โรงเรียนบ้านงิ้มงาม ซ.อน. 3025 ต.หนองยาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ซ.อน. 4046 ต.เขากวางทอง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนทุ่งโพวิทยา ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนทองประสาทเวทย์ ซ.3013 ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนดงประดาพระ ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง ซ.3438 ต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61110
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา ถ.สายบ้านทุ่งนา ต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 61170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง