ค้นพบจำนวน 45 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนฟาตีเมาะห์อัซซุนนีย์ยะห์ ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนผดุงอิสลาม ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนฮิดายะตุ้ลอิสลามียะฮ์ ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอัลฟาติฮะห์คู้คตที่ 2 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ ถ. 28 กันยา ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดใหม่พงษ์โสภณ ซ.โยธาธิการ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม ซ.ฉช. 3001 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ซ.คุณหม่อม ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดโพธิ์แทน ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ ซ.อบจ. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดประสิทธิเวช ซ.โยธาธิการ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดบางนางเล็ก ซ.นย. 3001 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดจันทร์เรือง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดเข็มทอง ซ.โยธาธิการ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านหัวหมอน ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านปากคลอง 17 ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านทำนบ (เลิศสินอนุสรณ์) ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ ซ.อบต. ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) ซ.3312 ต.ชุมพล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลองหกวา ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา ซ.โยธาธิการ ต.บางลูกเสือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 24 ซ.คุณหม่อม อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 23 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านคลอง 22 ซ.ตลาด อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนนัชรุดดีน ซ.นย. 4009 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนไซคุ้ลอิสลาม ซ.3369 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์มิตรภาพที่ 162 ซ.3369 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ ซ.305 ต.คลองใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ ซ.3051 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนบ้านบึงพระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โรงเรียนวัดคลองเฆ่ ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง