ค้นพบจำนวน 47 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนสิงห์ประสาทวิทยา ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา ถ.สุวรรณศร ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ซ.เทศบาล 4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดอัมพวัน (ทองโสภณวิทยาคาร) ซ.3051 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย (ประชาสัมมนาคาร) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองรี ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2013 ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดหนองคันจาม ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดสะพาน (ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) ซ.ราษฎร์บำรุง ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดศรีสุวรรณ ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดโพธิ์แก้วเบญจธรรม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ซ.เทศบาล 24 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดบ้านพริก ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเนินสะอาด ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดท่าทราย (พิมพานุสร) ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองหลาง ซ.3051 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) ซ.เทศบาล 11 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทองจรรยา ซ.รพช. ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะพิกุล ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดเกาะเชิงหวาย ซ.โยธาธิการ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย ซ.3051 ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านหนองกันเกรา ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านพริก (มะลิวัลย์อนุสรณ์) ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านนา (นายกพิทยากร) ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 33 ซ.เทศบาล 5 ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 31 ซ.ราษฎร์บำรุง ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 30 ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) ซ.โยธาธิการ ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาหัวนา ซ.ทางหลวงชนบท นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) ซ.นย. 2003 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนบางมงคล (ประสิทธิ์ชนาคาร) ซ.ตลาด ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนนายกวัฒนากร (บ้านนา) ซ.เทศบาล 9 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนนักบุญยอเซฟอุปถัมภ์ ซ.นย. 2013 ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพร้าว อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนตลาดสีแยก ซ.305 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ ซ.3222 ต.ป่าขะ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา ซ.3222 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ถ.สุวรรณศร ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง