ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ถ.สุวรรณศร ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวันครู 2504 ถ.สุวรรณศร ต.เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดลำบัวลอย ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.โยธาธิการ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดพรหมเพชร ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเนินหินแร่ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดนาหินลาด ซ.3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดท่ามะปราง ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดท่าประดิษฐ์ ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดแขมโค้ง ซ.ตลาด ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนวัดเกาะกา ซ.โยธาธิการ ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ซ.3288 ต.โคกกรวด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านบุ่งเข้ ซ.ตลาด ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนบ้านดงแขวน ซ.3288 ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
โรงเรียนนายกวัฒนากร (วัดเกาะหวาย) ถ.สุวรรณศร ต.เกาะหวาย อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง