ค้นพบจำนวน 67 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลนครนายกสายชั้นอนุบาล ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายก ซ.ศรีเมือง ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลนครนายก(ศรีประชานคร) ซ.นครนายก-รังสิต 3/1 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนอนุบาลจุฬาทิพย์ ถ.ท่าแดงเก่า-ดอนเจริญ ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเหลียนหัว ซ.เหมืองทองหลาง ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนสาริกา ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวังดอกไม้ ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเมืองนครนายก ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา ซ.รพช. ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดใหม่บำเพ็ญผล ซ.รพช. ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดหุบเมย ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสันติวัฒนาราม (สมบุญประชาสรรค์) ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสันตยาราม (พระมุนีนายกอุปถัมภ์) ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดสมบูรณ์สามัคคี (ปากช่องประชานุกูล) ซ.โยธาธิการ ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดศรีนาวา ถ.ชลประสิทธิ์ ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดศรีจุฬา ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังยายฉิม ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังไทร ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังทิพย์พันธาราม ซ.ตลาด ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดวังตูม ซ.นย. 2001 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม ซ.3052 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดพรหมณี ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดบางหอย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดบางปรัง ซ.โยธาธิการ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดธรรมปัญญา ซ.305 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าทราย ซ.ตลาด ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าด่าน ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าชัย ซ.3239 ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดท่าข่อย ซ.เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดดอนยอ ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเจดีย์ทอง ซ.รพช. ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดโคกลำดวน ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดคีรีวัน ซ.3239 ต.ศรีนาวา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดคลองโพธิ์ ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเขาน้อย (ศิลาทองวิทยาคาร) ซ.รพช. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดเกาะกระชาย ซ.สุวรรณศร 6 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนวัดกุดตะเคียน ซ.นครนายก-เขาทุเรียน ต.เขาพระ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านหนองทองทราย ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ดงละคร อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านวังปลาจีด ซ.โยธาธิการ ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านดอนเจริญ ซ.โยธาธิการ ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านชวดบัว ซ.โยธาธิการ ต.ท่าทราย อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร ซ.ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี ซ.อุดมธานี ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนนวราชานุสรณ์ ถ.นครนายก-รังสิต ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ถ.สุวรรณศร ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ ซ.ชลประสิทธิ์ 10 ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า ซ.นครนายก-ดงละคร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมืองแผนกเด็กก่อนวัยเรียน ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทคโนโลยีวีรพัฒน์ ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนเทคโนโลยีพลพนิชยการนครนายก ซ.อุดมธานี ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง ซ.โยธาธิการ นย. 30 ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ ซ.สุขาภิบาล 4 ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
อุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก ซ.3049 ต.สาริกา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซ.3049 ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วิทยาลัยเทคนิคนครนายกแผนกช่างตัดผม ซ.บ้านใหญ่ ต.บ้านใหญ่ อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ถ.นครนายก-รังสิต ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก ถ.สุวรรณศร ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต.ศรีจุฬา อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26000
โรงเรียนนายร้อย พระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 037-393010-5 ต่อ 62961-3
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง