ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดห้วยบง ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดหนองหว้า ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดสุนันทาราม ซ.อดิเรกสาร ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดวังเลน ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดมงคล ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดพุแค ซ.21 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดป่าคา ซ.1 ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดบ่อโศรก ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนวัดท่าวัว ซ.อดิเรกสาร ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 ซ.อดิเรกสาร 3 ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านหนองจาน ซ.3385 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) ถ.พหลโยธิน ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนบ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) ซ.21 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนเทพศิรินทร์พุแควิทยา ถ.พหลโยธิน ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18240
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารสากลสระบุรี (ไอ-แมท) ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 18000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง