ค้นพบจำนวน 19 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเสาไห(วิมลวิทยานุกูล) ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ ซ.3041 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา ซ.3314 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดห้วยหวาย ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดหนองถ่านเหนือ ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดโพธิ์นาควิทยานุสรณ์ ซ.3048 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดเพชร ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดพระยาทด (สุชลิตวิทยา) ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดบำเพ็ญพรต (ประมาณราษฎร์วิทยานุสรณ์) ซ.3250 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.3225 ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดตะเฆ่ (ม่วงงามนุเคราะห์) ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดต้นตาล (ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) ซ.3225 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) ซ.3041 ต.สวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนวัดจันทบุรี ซ.3041 ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนบ้านสันประดู่ (คำประชานุสรณ์) ซ.3048 ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ ซ.เขานกยูง 3 ต.หัวปลวก อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านโคก (มงคลประชาสรรค์) ซ.3041 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ซ.3048 ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง