ค้นพบจำนวน 38 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธบาท สระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนสุธีวิทยา ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนเมธาวีร์วิทยาคม ซ.อินทรักษา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนพูลเจริญวิทยา ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนพระพุทธบาทพลานุกูลวิทยา ซ.3020 ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนพระพุทธบาท ซ.สหฟาร์มดี ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองใหญ่ ซ.21 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองโดนน้อย ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดหนองคณฑี (พลานุกูล) ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดส้มป่อย ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดศรีจอมทอง ซ.3250 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) ซ.3250 ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดนายาว ถ.พหลโยธิน ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดตาลเสี้ยนสีมาราษฎร์ ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัดเขาวง ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนวัฒนานุกูลวิทยา ซ.มรรคาประสิทธิ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์ ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ ซ.3017 ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านหนองกะเบา ซ.ซับบอน ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านสระลำใย ถ.พหลโยธิน ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย ซ.ซับบอน ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านพุซาง ซ.3334 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านพุกร่าง ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านธารทองแดง ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านเขาเลี้ยว ซ.3022 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนบ้านเขาพลัด ซ.3034 ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนธารเกษม ซ.พิบูลย์อนุสรณ์ ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท ซ.ศรีรักษา ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนท้ายพิกุล (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) ซ.สุวรรณประสาท ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนตรีบุญญาราม ซ.3302 ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โรงเรียนเกตพิชัยวิทยา ซ.3020 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี ถ.พหลโยธิน ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง