ค้นพบจำนวน 20 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหนองพันเรือ ซ.3267 ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนมัธยมอนุกูลวิทยา ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดหนองคล้า ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนี (มิตรภาพที่188) ซ.3022 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสารภี ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดสร่างโศก (อบศรีประชาอุปถัมภ์) ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.3048 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดม่วงน้อย ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดปัญจาภิรมย์ ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดโคกใหญ่ ซ.3267 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดโคกเสลา ซ.3034 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนวัดโคกงาม ซ.3022 ต.สร่างโศก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนบ้านหนองบัว (ประชาสงเคราะห์) ซ.3022 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โรงเรียนบ้านครัว (ซีเมนต์ไทยสงเคราะห์) ซ.3034 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
โรงเรียนชุมชนบ้านตลาดน้อย ซ.3021 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์ ถ.เทศบาล 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18270
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง