ค้นพบจำนวน 44 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหินกองวิทยาคม ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนหนองแค(สรกิจพิทยา) ซ.สายชม 4 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี ซ.3314 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) ถ.พหลโยธิน ต.หนองไข่น้ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนอนุบาลวิชชากร ซ.329 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง ถ.พหลโยธิน ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดห้วยทราย (อดิเรกสารประชานุสรณ์) ซ.1 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองสะเดา (สุนทรวิทยา) ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองสมัคร (มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองโรง ซ.ชลประทาน 3 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองผักชี ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ ซ.เจริญทรัพย์ ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยง ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองจรเข้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3041 ต.หนองจิก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองจอกน้อย ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองครก ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง ซ.3041 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดสันติวิหาร ซ.329 ต.โคกตูม อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงเรียนวัดลำบัว (ศรีปทุม) ซ.ระพีพัฒน์ ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม ซ.1 ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง ซ.3261 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดร่องแซง (กุลไพศาลวิทยา) ซ.329 ต.หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดบ้านยาง (เหลือง-ราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.1 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนวัดบัวลอย ซ.329 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดชัยสิทธิ์อนุสรณ์ ซ.ศรีสอด ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงเรียนวัดโคกกลาง ซ.329 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงเรียนวัดคลองห้า ซ.3045 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนวัดขอนชะโงก (เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) ซ.3043 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงเรียนวัดกุ่มหัก (อินทโชติประสิทธิ์) ซ.3261 ต.กุ่มหัก อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอนุสรณ์) ซ.ทานะมัยอุทิศ ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนบ้านหนองจิก (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 1) ถ.พหลโยธิน ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนบ้านคลองห้า (ราษฎร์บำรุง) ซ.3045 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนเทศบาลวัดสหมิตรมงคลตั้งตรงจิตร 6 ถ.พหลโยธิน ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนเทศบาล 4 หนองแคอนุสรณ์ ซ.เทศบาล 5 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเสนานฤมิตร) ซ.ชลประทาน 3 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง ซ.เศรษฐสัมพันธุ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม ซ.AH1 ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โรงเรียนคอตันคลอง 10 ถ.พหลโยธิน ต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โรงเรียนคชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม ซ.3043 ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18250
โรงเรียนกลั่นวิทยา ซ.เทศบาล 5 ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ซ.ระพีพัฒน์ ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง