ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลหันคา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนท่าบ้านหลวง ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง