ค้นพบจำนวน 36 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ ถ.วางยาว-ท่าโบสถ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนหันคาพิทยาคม ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนอนุบาลหันคา ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดอรัญญวาสี ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ถ.สามง่าม 3 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองโสน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดหนองแซง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดสวนอัมพวัน ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดสระดู่ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดศรีเจริญธรรม ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสิตาราม ซ.3211 ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดพรหมวิหาร ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดประชุมธรรม (สัจจะญาณ) ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดนางลือ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดท่าโบสถ์ ถ.วางยาว-ท่าโบสถ์ ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดท่าแก้ว ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดเด่นใหญ่ ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนวัดโคกหมู ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนวัดคลองธรรม ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านใหม่ ซ.3039 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหมื่นเทพ ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหนองต่อ ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านหนองแจง ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านสระแก้ว ซ.ชน. 4013 ต.เด่นใหญ่ อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านวังเดือนห้า ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านรางจิก ซ.ชน. 5016 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์) ซ.ชน. 4013 ต.ไพรนกยูง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนบ้านชัฎฝาง ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนท่าบ้านหลวง ซ.บรรจบวิถี ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนดอนสีนวน ซ.ชน. 5016 ต.หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท 17160
โรงเรียนชุมชนวัดพิชัยนาวาส ซ.3211 ต.หันคา อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ ซ.340 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง