ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์มงคล ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบางไก่เถึ่อน ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำใย ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง