ค้นพบจำนวน 29 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนสรรพยาวิทยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนอนุบาลสรรพยา ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหาดอาษา ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหลวงสิริบูรณาราม ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดหนองพังนาค ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดสมอ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดระนาม ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีมงคล ซ.AH1 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดยางศรีเจริญ ซ.AH1 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดมะฝ่อ ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดมะปราง ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์มงคล ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดบ้านหนอง ซ.AH2 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดดอนตะไล้ ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดโคกจันทน์ ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดคงคาราม ซ.311 ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนวัดกำแพง ซ.311 ต.สรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบุญนาคพิทยาคม ซ.ชน. 3004 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบ้านโป่งแค ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบ้านนมโฑ ซ.ชน. 402001 ต.เขาแก้ว อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนบางไก่เถึ่อน ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดอินทาราม ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดสวนลำใย ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชุมชนวัดโคกเข้ม ถ.เขื่อนเจ้าพระยา ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม ซ.AH2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
โรงเรียนเขื่อนเจ้าพระยา ซ.311 ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 17150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง