ค้นพบจำนวน 21 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสำราญราษฎร์บำรุง ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์ ซ.ชน. 5023 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองพญา ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองบัว ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองน้อย ซ.ชน. 5016 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดหนองจิก ซ.3213 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดสิงห์ ซ.ชน. 5023 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดวังหมัน ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดบ่อแร่ (วิจิตรราษฎร์บำรุง) ซ.ชน. 4006 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส ซ.ชน. 4006 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดดอนตาล ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดคลองบุญ ซ.3183 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนวัดกระทง ซ.3183 ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านหนองแค ซ.ชน. 5016 ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่ 136 ซ.3213 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรมวิทยา ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง ซ.ชน. 302001 ต.หนองขุ่น อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนบ้านท่าข้ามวังน้ำ ซ.ชน. 305001 ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนเทศบาลวัดสิงห์สถิตย์ ถ.ประชาราษฎร์บำรุง ต.หนองบัว อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนถาวรวิทยา ซ.3183 ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
โรงเรียนชุมชนวัดปากคลอง ซ.ชน. 5023 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท 17120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง