ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสาครพิทยาคม ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมถ์ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ ซ.พหลโยธิน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหางแขยง (สถิตราษฎร์บำรุง) ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหัวหว้า ซ.ชน. 4024 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดหนองตาตน ซ.AH1 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดพิกุลงาม ซ.3244 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนวัดดอนแตง ซ.ชน. 1015 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนวัดโคกแจง ซ.พหลโยธิน ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนวัดคลองกลาง ซ.ชน. 1015 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านหางน้ำหนองแขม (โยอุปถัมภ์) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนบ้านหัวถนน ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านหนองมะขาม (สวัสดิ์ศานุสรณ์) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (ราษฎร์บูรณะวิทยา) ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านเนินไผ่ ซ.รพช. ชน. 3077 ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนบ้านเขาแหลม ซ.ชน. 2007 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนบ้านเขาปูน ซ.3212 ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 57 (บ้านท่าฉนวน) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนชุมชนวัดศรีมณีวรรณ ซ.3265 ต.คุ้งสำเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17110
โรงเรียนชุมชนบ้านหางน้ำสาคร ซ.3212 ต.หางน้ำสาคร อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
โรงเรียนคงรักษ์ประชานุเคราะห์ ซ.ชน. 1015 ต.อู่ตะเภา อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 17170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง