ค้นพบจำนวน 39 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนหลวงพ่อขาว ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวรรณรัตน์วิทยา ซ.พหลโยธิน ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนพระยาตาก ซ.340 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนพณิชยการชัยนาท ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดใหม่วงเดือน ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดแหลมหว้า ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสุขารมย์ ซ.3183 ต.หาดท่าเสา อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสะพาน ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดส่องคบ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดสระเนินพระราม ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดโรงวัว ซ.1 ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดพระบรมธาตุ ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดฝาง ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดบ้านกลำ ซ.ชน. 1002 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดเนินถ่าน ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดธรรมามูล ซ.ชน. 5001 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดดอนรังนก ซ.พหลโยธิน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์ 4) ซ.3183 ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท ถ.พรหมประเสริฐ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนบ้านท่าลาภ ซ.ชน. 1005 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนบ้านท่าไม้ ซ.ชัยณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนเทศบาลวัดหัวยาง ซ.ชัยณรงค์ ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนเทศบาลบ้านกล้วย ซ.คงธรรม ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนเทศบาลตำบลเขาท่าพระ ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนตันติวัฒน์ ซ.311 ต.บ้านกล้วย อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดอัมพวัน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน ซ.340 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชุมชนวัดดักคะนน ซ.3244 ต.ธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม ซ.คงธรรม ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 2 ซ.รพช. ชน. 3035 ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ซ.3183 ต.ชัยนาท อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท ซ.พหลโยธิน ต.เขาท่าพระ อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง