ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ ซ.สห. 4058 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนอนุบาลบางระจัน ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวิจิตรศึกษา ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดห้วย ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดสนามชัย ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดวังขรณ์ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์หอม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์สุทธาลัย ซ.3252 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา ซ.3251 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดประสิทธิ์คุณากร ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดน้ำผึ้ง ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดน้อยนางหงษ์ ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดตะโกรวม ซ.สห. 4004 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดตลาดโพธิ์ ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดดาวเรือง ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดชันสูตร ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดคูเมือง ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดขุยโพธิ์ ซ.สห. 4038 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 72120
โรงเรียนบ้านทุ่งว้า ซ.3251 ต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบ้านทุ่งกลับ ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนบางระจันวิทยา ซ.สห. 4036 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด ซ.3030 ต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
โรงเรียนเจริญสอนวิทยา ซ.3454 ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
เชษฐศิลป์บริหารธุรกิจและเทคโนโลยี ซ.3454 ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วิทยาเขตสิงห์บุรี ซ.3251 ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 16130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง