ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนสุเทพวิทยาลัย ซ.205 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนรัตนศึกษา ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนพระวรสาร ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนปิยะบุตร ซ.3024 อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนอนุบาลบ้านหมี่ ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดห้วยแก้ว ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหนองหิน ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหนองตะโก ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหนองกระเบื้อง ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดหนองกระเบียน ซ.3354 ต.หนองกระเบียน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดสายห้วยแก้ว ซ.3196 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดสระตาแวว ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดสระกระเบื้อง ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดวังใต้ (สว่างสมศักดิ์ราษฎร์บำรุง) ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดมหาสอน (ไดยฤทธิ์วิทยานุสรณ์) ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดโพนทอง (เอียมอิศรางอนุษรส์) ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดโป่งแค ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ ถ.ประชาอุทิศ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดบ้านลำ ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดบางพึ่ง ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดบางกะพี้ (พสกบำรุง) ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดเนินยาว ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดธรรมิการาม (ชุดชนาทร) ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดเทพอำไพ (เกสรประชานุเคราะห์) ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดทุ่งทะเลหญ้า ซ.205 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดท้ายลาด ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดท่าช้าง ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง (สละราษฎร์บำรุง) ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดถ้ำตะโก ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนวัดเชียงงา ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนบ้านหินปัก ซ.3326 ต.หินปัก อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านหลุมข้าว ซ.205 ต.ดงพลับ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ซ.ตลาดใหม่ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านหนองแก ซ.3354 ต.หนองเมือง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านสะเตย ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านพรมทิน ซ.3024 ต.หนองทรายขาว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ ซ.3196 ต.สายห้วยแก้ว อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านท่าตระโก ซ.3028 ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านดอนดึง ซ.3326 ต.ดอนดึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านดงกลาง ซ.3354 ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านชีวิทยา ซ.3028 ต.บ้านชี อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนบ้านโคกสุข ซ.3196 ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบ้านเกริ่นกฐิน ซ.3028 ต.บางพึ่ง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15180
โรงเรียนบ้านกล้วย (พวงราษฎร์บำรุง) ซ.205 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนบางกะพี้ปานเลศวิทยา ซ.205 ต.บางกะพี้ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนเทศบาลบ้านหมี่ (แผนกอนุบาลศึกษา) ซ.อนามัย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
โรงเรียนชุมชนตำบลหินปัก ซ.205 ต.บ้านทราย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง