ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ซ.ริมชล 4 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตลพบุรี ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง