ค้นพบจำนวน 112 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลทหารบกจังหวัดลพบุรี ซ.วัดไก่ 2 ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนสาริมานอุปถัมภ์(วัดสระพานอิฐ) ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทศบาลเมืองลพบุรี ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเทศบาลเมืองลพบุรี(ฝ่ายอนุบาล) ซ.เพทราชา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวรพิทยา ซ.สีดา ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวรนาถวิทยาลพบุรี ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวรกิจพิทยา ซ.ใหญ่ 7 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฎ์) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา ซ.พหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซ.ราชมนู ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพิบูลย์สงเคราะห์ 1 ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพัฒนปัญญา ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์มิตรภาพที่ 50 ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนพระนารายณ์ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี ถ.นารายณ์มหาราช ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี ซ.ริมชล 4 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลลพบุรี ซ.คมบาง ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลเย็นศิระ ซ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลบำรุงศึกษา ซ.ใหญ่ 1 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนอนุบาลบรรจงรัตน์ ซ.3016 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ ซ.1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนศึกษาพิเศษลพบุรี ซ.พระปิยะ ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวินิตศึกษา ซ.พระราม ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดอัมพวัน ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง ซ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดใหม่ขุนนวน ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดห้วยเปี่ยม ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหลวงสุวรรณาราม (วิสุทธศีลสังวร) ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหลวงท้ายตลาด (แจ้งยุบลราษฎร์อุทิศ) ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดหนองหลวง ซ.ชลประทาน ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดหนองปลิง ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดหนองปลาดุก ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดหนองบัวขาว ซ.สารวัตรกำนัน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดสิริจันทรนิมิตร (ประกิจประชานุกูล) ซ.1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดสิงห์ทอง ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดสำราญ ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดสระมะเกลือ ซ.นเรศวร 26 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดศรีธรรมโสภณ ซ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดยาง ณ รังสี ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดโพธิ์ระหัต ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดโพธิ์เก้าต้น ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดพรหมมาสตร์ ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดโป่งน้อย ซ.311 ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดป่ากล้วย ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
โรงเรียนวัดบ้านดาบ ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
โรงเรียนวัดบางพุทโธ ซ.311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดบัว ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดบ่อเงิน ซ.311 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดนิคมสามัคคีชัย ซ.3017 ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดนางหนู ซ.3196 ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดเทพกุญชรวราราม ซ.พรหมมาสตร์ใน ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดทุ่งสิงห์โต ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดท่าแค ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดท่าข้าม ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดทองแท่ง ซ.311 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดถนนแค ซ.ใหญ่ 7 ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดตะลุง ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดตองปุ ซ.บ้านสะพานอิฐ ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดดงสวอง ซ.พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดดงน้อย ซ.311 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดญาณเสน ซ.3196 ต.โก่งธนู อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 13240
โรงเรียนวัดชีแวะ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดโคกหม้อ ซ.โพธิ์เก้าต้น ต.โพธิ์เก้าต้น อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดโคกลำพานวิทยา ซ.311 ต.โคกลำพาน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดโคกโพธิกุญชร ซ.โคกโพธิ์บุญชอ ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดคุ้งนาบุญ ซ.3196 ต.งิ้วราย อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนวัดเขาหนีบ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนวัดกกโก ซ.โยธาธิการ ลบ. 2062 ต.กกโก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี ถ.,ดงจำปา 10, ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนบ้านหนองแขม ซ.3015 ต.ท่าแค อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนบ้านสามเรือน (วันครู 2500) ซ.311 ต.พรหมมาสตร์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนบ้านโคกตูม ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงเรียนบ้านโคกกะเทียม ซ.3196 อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนบัณฑิตศึกษา ซ.ประตูชัย ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนบริหารธุรกิจละโว้ ซ.พหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนบรรจงรัตน์ ซ.พระโหราธิบดี ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 1 (บ้านหัวช้าง) ซ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดเมืองใหม่) ซ.ลบ. 1036 ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดคลองสายบัว) ซ.สีหราชเดโชไชย ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเทศบาล 1 ถ.ปรางค์สามยอด ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้ ซ.พหลโยธิน ต.ถนนใหญ่ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี ซ.3016 ต.ป่าตาล อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนดงตาลวิทยา ซ.3196 ต.ตะลุง อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงเรียนซอย 5 สาย 2 ซ้าย ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย ซ.3333 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงเรียนชุบศร ซ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนจินดารัตน์ ซ.ท่าศาลา 1 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนจริยศึกษา ซ.3015 ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
โรงเรียนโคกตูมวิทยา ซ.3017 ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15210
โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม ซ.พหลโยธิน ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โรงเรียนโกษานุสรณ์ ซ.โกษาปาน ต.ท่าหิน อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง