ค้นพบจำนวน 41 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา ซ.อท. 4007 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ซ.วัดนางใน ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนอนุบาลวิเศษชัยชาญ ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนอนุบาลพูนสุข ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนสนิทวิทยา ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) ซ.อท. 4008 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดอินทราวาส ซ.รพช. อท. 4105 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์) ซ.รพช. อท. 2001 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดหลักแก้ว ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดหลวง (วิทยาประชาสรรค์) ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดสี่ร้อย ซ.3454 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดสิทธาราม ซ.รพช. อท. 4105 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดศาลาดิน (วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) ซ.รพช. อท. 2041 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดวันอุทิศ ซ.รพช. อท. 4016 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) ซ.อท. 4007 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดลาดเป็ด ซ.รพช. อท. 4026 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์) ซ.3195 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชารังสรรค์) ซ.รพช. อท. 2041 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ซ.รพช. อท. 4135 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ซ.รพช. อท. 4058 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดโพธิ์ปล้ำ ซ.3454 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดไผ่วง ซ.รพช. อท. 2001 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดบางจักร (แพสิริประชาสรรค์) ซ.3454 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดนางชำ ซ.3454 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดน้อย (วิบูลประชาสรรค์) ซ.3195 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดทำนบ ซ.อท. 4007 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดตลาดใหม่ ซ.รพช. อท. 2001 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดต้นทอง ซ.รพช. อท. 2001 ต.ไผ่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดคลองสำโรง ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดคลองพล ซ.รพช. อท. 4011 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดขุมทอง ซ.อท. 4008 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดข่อย ซ.อท. 4008 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนบ้านห้วยคล้า ซ.3195 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนบ้านศาลาดิน (สุวรรณประชานุกูล) ซ.3454 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ ซ.อท. 4007 ต.สี่ร้อย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนชุมชนวัดนางใน (สาขาวัดสำโรง) ซ.กองช้าง ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนชุมชนวัดนางใน (ละเอียดอุปถัมภ์) ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง