ค้นพบจำนวน 185 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอนุบาลไชโย(วัดสระเกษอาทรสิกรการอุปถัมภ์) ซ.AH2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ซ.3064 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนสามโก้วิทยาคม ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์(วัดโบสถ์วรดิตถ์อุปถัมภ์) ซ.อย. 4031 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนริ้วหว้าวิทยาคม ซ.รพช. อท. 3067 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา ซ.อท. 4007 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนราชถิตย์วิทยา ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม ซ.3064 ต.โคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี) ซ.3064 ต.อ่างแก้ว อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ ซ.รพช. อท. 3059 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิ ซ.3501 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ซ.334 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ ซ.วัดนางใน ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ซ.3509 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนอนุบาลสามโก้(บ้านลำสนุ่น) ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนอนุบาลวิเศษชัยชาญ ซ.3195 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง ซ.334 ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนอนุบาลวงค์สวัสดิ์วิทยา ซ.3501 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) ซ.309 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง ซ.3064 ต.บางพลับ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนอนุบาลพูนสุข ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนอนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) ซ.309 ต.บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนสนิทวิทยา ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนสตรีอ่างทอง ซ.3064 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนศรีเมืองทองวิทยา ซ.เทศบาล 10 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง ซ.3064 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) ซ.อท. 4008 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดเอกราช ซ.329 ต.เอกราช อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนวัดอินทราวาส ซ.รพช. อท. 4105 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ซ.334 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดหัวตะพาน (ประชาบำรุง) ซ.3195 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดห้วยโรง ซ.3195 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์) ซ.รพช. อท. 2001 ต.ตลาดใหม่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดหลักแก้ว ซ.รพช. อท. 2001 ต.หลักแก้ว อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดหลวง (วิทยาประชาสรรค์) ซ.3454 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดหมื่นเกลา ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดหนองยาง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดหนองกร่าง ซ.รพช. อท. 2002 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดสุวรรณเสวริยาราม ซ.309 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ ซ.3454 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดสี่ร้อย ซ.3454 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดสีบัวทอง ซ.สพ. 4021 ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดสิทธาราม ซ.รพช. อท. 4105 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดสามประชุม ซ.อท. 4002 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดสามขาว ซ.3195 ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนวัดสามโก้ ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนวัดสว่าง ซ.อท. 4008 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดสระแก้ว ซ.309 ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนวัดสนธิธรรม ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดศาลาดิน (วิศิษฐ์ราษฎร์รังสรรค์) ซ.รพช. อท. 2041 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ ซ.329 ต.โรงช้าง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนวัดศรีกุญชร ซ.รพช. อท. 2013 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดวิจารณ์โสภณ ซ.3501 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนวัดวันอุทิศ ซ.รพช. อท. 4016 ต.ไผ่ดำพัฒนา อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดวงษ์ภาศนาราม ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนวัดลิ้นทอง (จอมวิสิษฐ์ราษฎร์บำรุง) ซ.อท. 4007 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดลาดเป็ด ซ.รพช. อท. 4026 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดลาดเค้า ซ.3501 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดลั่นทม ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดละมุด (ละมุดวิทยาคาร) ซ.309 ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนวัดราชสกุณา (ราษฎร์รังสฤษฎ์) ซ.3195 ต.ไผ่จำศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดราชปักษี ซ.309 ต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดรัตนาราม ซ.3064 ต.หนองแม่ไก่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดยางมณี ซ.3454 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชารังสรรค์) ซ.รพช. อท. 2041 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดยางทอง ซ.อท. 4002 ต.บางระกำ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดยางช้าย ซ.รพช. อท. 2002 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดมะนาวหวาน ซ.รพช. อท. 4135 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดมะขาม (วิบูลย์อุปถัมภ์) ซ.309 ต.ราชสถิตย์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนวัดมหานาม ซ.AH2 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนวัดมหาดไทย ซ.รพช. อท. 4016 ต.มหาดไทย อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดม่วงคัน ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดโพธิ์เอน ซ.รพช. อท. 2009 ต.รำมะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี ซ.รพช. อท. 4058 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ ซ.3501 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ ซ.3454 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดโพธิ์ปล้ำ ซ.3454 ต.ท่าช้าง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ซ.รพช. อท. 2004 ต.คำหยาด อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ ซ.อท. 4008 ต.สามง่าม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดโพทูล ซ.3501 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดไผ่แหลม ซ.3195 ต.ราษฎรพัฒนา อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนวัดไผ่วง ซ.รพช. อท. 2001 ต.สาวร้องไห้ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (มีเพิ่มวิทยาภูมิ) ซ.3064 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดแปดแก้ว ซ.3195 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดป่ามุนี ซ.อท. 4002 ต.อินทประมูล อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดปราสาท (นรสิงห์ประชาสรรค์) ซ.329 ต.ป่าโมก อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง 14130
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์ศรัทธา ซ.3454 ต.องครักษ์ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดโบสถ์ ซ.สห. 4014 ต.ไชยภูมิ อ.ไชโย จ.อ่างทอง 14140
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฏ์) ซ.3373 ต.สามโก้ อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 14160
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร) ซ.309 ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดบุญศิริวิทยาราม ซ.3454 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดบุญเกิด ซ.อท. 4008 ต.โพธิ์รังนก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดบ้านอิฐ (รัฐประชานุกูล) ซ.AH1 ต.บ้านอิฐ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000
โรงเรียนวัดบ้านสร้าง ซ.3454 ต.บางเจ้าฉ่า อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120
โรงเรียนวัดบ้านเพชร ซ.3064 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
โรงเรียนวัดบ้านพราน ซ.3064 ต.ศรีพราน อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 14150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง