ค้นพบจำนวน 25 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนมหาราชประชานิมิตร ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดอุโลม ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดใหม่ปากบาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดเวฬุวัน (จันทร์ปรุงอุปถัมภ์) ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 5 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดรุ้ง ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองหนองจิก ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโพธิ์ ซ.อย. 3045 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) ซ.347 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ ซ.3196 ต.โรงช้าง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดน้ำเต้า ซ.347 ต.น้ำเต้า อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดธรรมรส ซ.อย. 3073 ต.บ้านใหม่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา ซ.อย. 4007 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดท่า ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดตะบองพิศาลสารกิจอุปถัมภ์ ซ.347 ต.มหาราช อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดเซิงหวาย (ประชารัฐอุทิศ) ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดช้าง ซ.3267 ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) ซ.3196 ต.เจ้าปลุก อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดกลาง ซ.AH1 ต.ท่าตอ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนวัดกระโจม ซ.3196 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนบ้านโคกโพธิ์ ซ.เทศบาลตำบลโรงช้าง 1/2 ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ ซ.อย. 4007 ต.หัวไผ่ อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
โรงเรียนกระทุ่มราย (วิบูลย์วิทยาคม) ซ.3483 ต.บ้านนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ซ.3267 ต.บ้านขวาง อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา 13150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง