ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงเรียนอุทัย ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง ซ.3043 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดสามบัญญัติ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดสะแก ถ., 5 สวัสดี, ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดละมุ ซ.3056 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดพรานนก ซ.อย. 2072 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดบ้านหีบ ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดนางชี ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดไทรงาม ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย ซ.3043 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดดอนพุทรา ซ.3043 ต.สามบัณฑิต อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดจำปา ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดโคกช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) ซ.3056 ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดเขาดิน ซ.AH1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดขุนทิพย์ ซ.โรจนะ เอ ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดกุ่มแต้ ซ.อย. 3028 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนวัดกลางขุย ซ.อย. 3012 ต.หนองไม้ซุง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านลำแดง ซ.อย. 3010 ต.โพสาวหาญ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านช้าง ซ.อย. 3010 ต.บ้านช้าง อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านคู้คด ซ.อย. 3010 ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนบ้านข่อยโทน ซ.อย. 3117 ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
โรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โรงเรียนซาวน์วัศ ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา ซ.309 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ซ.3056 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง